Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Výběrová řízení

 

ROK 2021:

Rekonstrukce obecního úřadu č. p. 359 Staré Sedliště:

Zde k nahlédnutí (367.44 kB) - kvalifikační dokumentace

Zde k nahlédnutí (556.27 kB) - zadávací dokumentace

Zde k nahlédnutí (288.16 kB) - výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace

Zde k nahlédnutí (19.77 MB) - přílohy zadávací dokumentace

 

"Rekonstrukce obecního úřadu č.p. 359 Staré Sedliště":

Zde k nahlédnutí (33.5 kB) - zrušení zadávacího řízení

Zde k nahlédnutí (367.55 kB) - kvalifikační dokumentace

Zde k nahlédnutí (731.82 kB) - zadávací dokumentace

Zde k nahlédnutí (288.84 kB) - výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikce

Zadávací dokument..zip (19.77 MB) - přílohy zadávací dokumentace

 

"Oprava střechy buovy na st.p.č. 198/III. etapa":

Zde k nahlédnutí (33.5 kB) - zrušení zadávacího řízení

Zde k nahlédnutí (230.11 kB) - oznámení o zahájení výběrového řízení

Zde k nahlédnutí (310.76 kB) - výzva a zadávací dokumentace k podání

Zde k nahlédnutí (317.2 kB) - přílohy

 

Odpočinová zóna pro seniory - zeleň a mlatová cesta:

Zde k nahlédnutí (360.1 kB)  - vyhodnocení nabídek

Zde k nahlédnutí (214.2 kB) - oznámení o zahájení výběrového řízení

 

Obytná zóna a úprava chodníku - Staré Sedliště:

Zde k nahlédnutí (971.33 kB) - vyhodnocení nabídek

Zde k nahlédnutí (981.01 kB) - oznámení o zahájení výběrového řízení

 

_________________________________________________________________________________________________________

ROK 2020:

Rozšíření vodobodu a kanalizace v severní části obce Staré Sedliště:

Zde k nahlédnutí -  oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Zde k nahlédnutí - oznámení o zahájení výběrového řízení

 

Park v Labuti

Zde k nahlédnutí - oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Zde k nahlédnutí - oznámení o zahájení výběrového řízení

Zde k nahlédnutí - zadávací dokumentace včetně příloh

 

Parčík u rybníka v Novém Sedlišti

Zde k nahlédnutí - oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Zde k nahlédutí - oznámení o zahájení výběrového řízení

Zde k nahlédnutí - zadávací dokumentace včetně příloh

 

Stavební úpravy příčky v ZŠ Staré Sedliště

Zde k nahlédnutí - rozhodnutí zadavatele o výběru nejhodnější nabídky

Zde k nahlédnutí - oznámení o upřesnění zakázky - doplnění iformací č. 1

Zde k nahlédnutí - Návrh smlouvy po opravě

Zde k nahlédnutí - čestné prohlášení po opravě

Zde k nahlédnutí - výzva k podání nabídky

Zde k nahlédnutí - přílohy výzvy

 

Výměna oken a dveří v kulturním domě Zavadilka

Zde k nahlédnutí - rozhodnutí zadavatele

Zde k nahlédnutí - výzva k podání nabídky

Zde k nahlédnutí - přílohy výzvy

 

Výzva_Staré Sedliště Mchov - napojení na skupinový vodovod T-B-P.pdf (1.12 MB)

 

Nákup dopravního automobilu pro JSDH Nové Sedliště

Zde k nahlédnutí - oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Zde k nahlédnutí - výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace

Zde k nahlédnutí - zadávací dokumentace včetně příloh

 

 


ROK 2019:

Rekonstrukce chodníku větev B podél silnice III/19849 Staré Sedliště

Zde k nahlédnutí - rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky

Zde k nahlédnutí - zádavací dokumentace včetně příloh

Zde k nahlédnutí - doplnění informací č. 1

_________________________________________________________________________________________

B.j. 7PB - PČB Staré Sedliště:

Zde k nahlédnutí - oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Zde k nahlédnutí - výzva k podání nabídky

Zde k nahlédnutí - zadávací dokumentace

Příloha č.1 - Dokumentace pro provedení stavby, výkaz výměr

Zde k nahlédnutí - 161203 - 0 - desky.pdf

Zde k nahlédnutí - 161203 - A - průvodní zpráva.pdf

Zde k nahlédnutí - 161203 - B - souhrnná technická zpráva

Zde k nahlédnutí - 161203 - C.1

Zde k nahlédnutí - 161203 - C.2

Zde k nahlédnutí - 161203 - D.1.1.01 - technická zp.

Zde k nahlédnutí - 161203 - D.1.1.02 - A2

Zde k nahlédnutí - 161203 - D.1.1.03 - A2

Zde k nahlédnutí - 161203 - D.1.1.04 - A2

Zde k nahlédnutí - 161203 - D.1.1.05 - A2

Zde k nahlédnutí - 161203 - D.1.1.06 - A1

Zde k nahlédnutí - 161203 - D.1.1.07 - 1050x594

Zde k nahlédnutí - 161203 - D.1.1.08 - 1050x594

Zde k nahlédnutí - 161203 - D.1.1.09 - A1

Zde k nahlédnutí - 161203 - D.1.1.10 - A1

Zde k nahlédnutí - 161203 - D.1.1.11 - A1

Zde k nahlédnutí - 161203 - D.1.1.12 - A2

Zde k nahlédnutí - 161203 - D.1.1.13

Zde k nahlédnutí - 161203 - D.1.1.14

Zde k nahlédnutí - 161203 - D.1.1.15

Zde k nahlédnutí - 161203 - D.1.1.16

Zde k nahlédnutí - 161203 - D.1.1.17

Zde k nahlédnutí - 161203 - D.1.1.18 - detaily

Zde k nahlédnutí - 161203 - D.1.1.19 - výpis oken a dveří

Zde k nahlédnutí - 161203 - D.1.2 - stavebně konstrukční řešení

Zde k nahlédnutí - 161203 - D.1.3 - požárně bezepčnostní řešení

Zde k nahlédnutí - 161203 - D.1.4.1.01 - ZTI - technická zpráva

Zde k nahlédnutí - 161203 - D.1.4.1.02 - ZTI - základy - A2

Zde k nahlédnutí - 161203 - D.1.4.1.03 - ZTI - 1.NP - A2

Zde k nahlédnutí - 161203 - D.1.4.1.04 - ZTI - 2.NP - A2

Zde k nahlédnutí - 161203 - D.1.4.1.05 - ZTI - specifikace

Zde k nahlédnutí - 161203 - D.1.4.2.00 - elektro - technická zpráva

Zde k nahlédnutí - 161203 - D.1.4.2.01 - elektro - zásuvky 1.NP

Zde k nahlédnutí - 161203 - D.1.4.2.02 - elektro - světla 1.NP

Zde k nahlédnutí - 161203 - D.1.4.2.03 - elektro - zásuvky 2.NP

Zde k nahlédnutí - 161203 - D.1.4.2.04 - elektro - světla 2.NP

Zde k nahlédnutí - 161203 - D.1.4.2.05 - elektro - hromosvod

Zde k nahlédnutí - 161203 - D.1.4.2.06 - elektro - rozvody VO

Zde k nahlédnutí - 161203 - D.1.4.2.07 - elektro - rozvaděč RE

Zde k nahlédnutí - 161203 - D.1.4.2.08 - elektro - rozvaděč RO

Zde k nahlédnutí - 161203 - D.1.4.2.09 - elektro - rozvaděč RS

Zde k nahlédnutí - 161203 - D.1.4.2.10 - elektro - specifikace oprava8_19

Zde k nahlédnutí - 161203 - D.1.4.3.01 - vytápění - technická zpráva

Zde k nahlédnutí - 161203 - D.1.4.3.02 - vytápění - 1.NP

Zde k nahlédnutí - 161203 - D.1.4.3.03 - vytápění - 2.NP

Zde k nahlédnutí - 161203 - D.1.4.3.04 - vytápění - schéma

Zde k nahlédnutí - 161203 - D.1.4.3.05 - plyn a vytapeni - specifikace

Zde k nahlédnutí - 161203 - D.1.4.4.01 - plyn - technická zpráva

Zde k nahlédnutí - 161203 - D.1.4.4.02 - plyn - situace

Zde k nahlédnutí - 161203 - D.1.4.4.03 - plyn - zastavovací plán

Zde k nahlédnutí - 161203 - D.1.4.4.04 - plyn - 1.NP

Zde k nahlédnutí - 161203 - D.1.4.4.05 - plyn - izometrie

Zde k nahlédnutí - 161203 - D.2 - dopr.řešení a zpe.plochy- 101.1

Zde k nahlédnutí - 161203 - D.2 - doprí řeš a zpev plochy - 101.2 Přehl sit

Zde k nahlédnutí - 161203 - D.2 - dopr.řešení a zpev.plochy - 101.3 Sit.doprava

Zde k nahlédnutí - 161203 - D.2 -dopr.řešení a zpev.plochy - 101.4 Vzor řezy

Zde k nahlédnutí - 161203 - D.2 - dopr.řešení a zpev.plochy - 101.5 Pod rozhledy

Zde k nahlédnutí - 161203 - E.1 - dokladová část

Zde k nahlédnutí - 161203 - E.2 - PENB

Zde k nahlédnutí - 161203 - E.3 - radonový index pozemku

Zde k nahlédnutí - 161203 - pečovatelské byty Staré Sedliště (zadání)

Zde k nahlédnutí - zpřesňující informace PD

Zde k nahlédnutí - Příloha č.2 Krycí list nabídky

Zde k nahlédnutí - Příloha č.3 Vzory čestného prohlášení

Zde k nahlédnutí - Příloha č.4 Seznam subdodavatelů

Zde k nahlédnutí - Příloha č.5 Smlouva o dilo návrh pečovatelské byty

__________________________________________________________________________________________

Oprava střechy budovy na st.p.č. 198/1-II. etapa:

Zde k nahlédnutí - rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky

Zde k nahlédnutí - oznámení o zahájení výběrového řízení

Zde k nahlédnutí - výzva včetně příloh

__________________________________________________________________________________________

Oplocení areálu na p.p.č. 2/2 a st.p.č. 198/1 v k.ú. Staré Sedliště:

Zde k nahlédnutí - rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky

Zde k nahlédnutí - oznámení o zahájení výběrového řízení

Zde k nahlédnutí - výzva včetně příloh

Zde k nahlédnutí - doplňující informace

Zde k nahlédnutí - rekapitulace stavby

__________________________________________________________________________________________

Oznámení o zahájení výběrového řízení k zakázce na stavební práce s názvem "Chodník podél silnice III/19849 - Staré Sedliště"

Zde k nahlédnutí - rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky

Zde k nahlédnutí - oznámení o zahájení výběrového řízení

Zde k nahlédnutí - doplňující informace

Zde k nahlédnutí - projektová dokumentace stavby

Zde k nahlédnutí - zadávací dokumentace včetně příloh

Zde k nahlédnutí - položkový rozpočet akce

 


 

ROK 2018:

Oznámení o zahájení výběrového řízení k zakázce na dodávky s názvem "Doplnění herních prvků v místních částech obce Staré Sedliště"

zde k nahlédnutí - rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky

Zde k nahlédnutí - oznámení o zahájení výběrového řízení

Zde k nahlédnutí - výzva k podání nabídek

Zde k nahlédnutí - výzva včetně příloh

 


Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci "Obnova veřejného rozhlasu ve Starém Sedlišti a jeho místních částech"

zde k nahlédnutí - rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky

Zde k nahlédnutí - výzva k podání nabídky prokázání splnění kvalifikace

Zde k nahlédnutí - kvalifikační dokumentace

Zde k nahlédnutí - zadávací dokumentace včetně příloh

 


Oznámení o zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu - "Vybavení učebny chemie a přípravného pracoviště"

Zde k nahlédnutí - výzva k podání nnabídky a prokázání splnění kvalifikace

Zde k nahlédnutí - zadávací dokumentace včetně příloh

Zde k nahlédnutí - rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky


 

Oznámení o zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu - "Stavební úprava učebny chemie"

Zde k nahlédnutí - výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace

Zde k nahlédnutí - rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

 


Oznámení o zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku - "Nákup cisternové automobilové stříkačky"

zde k nahlédnutí - Rozhodnutí zadavadetele o výběru nejvhodnější nabídky

zde k nahlédnutí - výzva  k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace

zde k nahlédnutí - kvalifikační dokumentace

zde k nahlédnutí - zadávací dokumentace

zde k nahlédnutí - přílohy zadávací dokumentace

 


Oznámení o zahájení výběrového řízení - Nákup osobního vozidla - Pick-up

zde k nahlédnutí - oznámení výběrového řízení

zde k nahlédnutí - výzva k podání

zde k nahlédnutí - oznámení o výběru dodavatele

________________________________________________________________________________________________

Výzva k podání nabídky na stavební práve zakázky malého rozsahu: "Staré Sedlitě, Úšava - tlaková kanalizace"

zde k nahlédnutí - výzva k podání nabídky

zde k nahlédnutí - zadávací dokumentace

 

 


Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu: "Oprava a údržba hasičské zborjnice v obci Nové Sedliště":

zde k nahlédnutí - oznámení o zahájení výběrového řízení

zde k nahlédnutí - krycí list nabídky

zde k nahlédnutí - česné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů

zde k nahlédnutí - půdorys a pohledy na budovu

zde k nahlédnutí - smlouva o dílo

zde k nahlédnutí - ostatní čestná prohlášení

zde k nahlédnutí - položkový rozpočet akce

zde k nahlédnutí - výzva k podání nabídek

zde k nahlédnutí - oznámení o výběru dodavatele

 


3/2017

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu: "Výsadba zeleně v intravilánu obce Staré Sedliště "

zde k nahlédnutí - výzva

zde k nahlédnutí - oznámení o výběru dodavatele

_________________________________________________________________________________________________________

2/2017

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu: "Plošná oprava a změna povrchu chodníku

zde k nahlédnutí - výzva

zde k nahlédnutí - zadávací dokumentace vč. příloh

zde k nahlédnutí - oznámení o výběru dodavatele

 

 


1/2017

Výzva k podání nabídek  na veřejnou zakázku malého rozsahu: "Úprava povrchu místní komunikace Staré Sedliště - místní část Labuť"

zde k nahlédnutí - výzva

zde k nahlédnutí - zadávací dokumentace vč. příloh

zde k nahlédnutí - oznámení o výběru dodavatele

________________________________________________________________________________________________________

7/2016

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu: "Optimalizace vodního režimu MVN na p.p.č. 446/1 - Nové Sedliště"

zde k nahlédnutí - výzva

zde k nahlédnutí - zadávací dokumentace vč. příloh

zde k nahlédnutí - protokol o výsledné nabídce

_________________________________________________________________________________________________________

6/2016

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu: "Oprava veřejného osvětlení od Růžku k Parkosům"

Zde k nahlédnutí - Výzva

Zde k nahlédnutí - Zadávací dokumentace včetně příloh


5/2016

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu: "Výměna oken a vstupních dveří budovy obecního úřadu"

Zde k nahlédnutí - Výzva

Zde k nahlédnutí - Zadávací dokumentace včetně příloh


4/2016

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu: "Rekonstrukce sportoviště 1. Etapa - atletická část"

Zde k nahlédnutí - Výva

Zde k nahlédnutí - Zadávací dokumentace včetně příloh

Zde k nahlédnutí - Protokol o výsledné nabídce

Zde k nahlédnutí - Protokol o výsledku veřejné zakázky po odstoupení vítězné firmy


3/2016

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu: "Optimalizace vodního režimu MVN na p.p.č. 446/1 - Nové Sedliště"

zde k nahlédnutí . zrušení zadávací řízení

Zde k nahlédnutí - Výzva

Zde k nahlédnutí - Zadávací dokumentace včetně příloh

Zde k nahlédnutí - Doplňující informace k rozpočtu na akci: Optimalizace vodního režimu MVN na p.p.č. 446/1 Nové Sedliště

Zde k nahlédnutí - Protokol o výsledné nabídce na veřejnou zakázku malého rozsahu : Optimalizace vodního režimu MVN - Nové Sedliště

 


2/2016

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu: "Obnova hřbitovní zdi - Staré Sedliště".

Zde k nahlédnutí  - Výzva

Zde k nahlédnutí - Obsah nabídky - příloha č. 1

Zde k nahlédnutí - Krycí list nabídky - příloha č. 2

Zde k nahlédnutí - Čestná prohlášení – kvalifikace - příloha č. 3

Zde k nahlédnutí - Ostatní čestná prohlášení a formuláře - příloha č. 4

Zde k nahlédnutí - Návrh smlouvy o dílo - příloha č. 5

Zde k nahlédnutí -  Soupis prací - výkaz výměr   - příloha č. 6   

 

 


1/2016

Výzva k podání cenové nabídky: "Stavební úpravy obvodového pláště objektů základní školy Staré Sedliště - ETAPA I." - do 26. 4. 2016, 10.00 hod

Zde k nahlédnutí - Výzva

Zde k nahlédnutí - Obsah (Příloha č. 1)

Zde k nahlédnutí - Krycí list nabídky (Příloha č. 2)

Zde k nahlédnutí - Vzor čestného prohlášení k prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů (Příloha č. 3)

Zde k nahlédnutí - Vzor čestného prohlášení o prokázání splnění ekonomické a finanční způsobilosti (Příloha č. 4)

Zde k nahlédnutí - Vzor čestného prohlášení k zadávacím podmínkám a pravdivosti údajů uvedených v nabídce (Příloha č. 5)

Zde k nahlédnutí - Návrh smlouvy o dílo (Příloha č. 6)

Zde k nahlédnutí - SVV

 

 


3/2015

Výzva k podání cenové nabídky: "Staré Sedliště - kanalizační přípojky"- do 7.8.2015

Zde k nahlédnutí - zrušení zadávacího řízení

Zde k nahlédnutí - výzva

Zde k nahlédnutí - návrh smlouvy o dílo č. 07/2015

Zde k nahlédnutí - zadávací dokumentace

Zde k nahlédnutí - projektová dokumentace - technická zpráva

Zde k nahlédnutí - obsah nabídky

Zde k nahlédnutí - krycí list nabídky

Zde k nahlédnutí - čestné prohlášení

Zde k nahlédnutí - čestné prohlášení o pravdivosti údajů

 

 


2/2015

Výzva k podání cenové nabídky: "Rekonstrukce veřejného osvětlení v Úšavě: - do 31.7.2015

Zde k nahlédnutí - výzva

Zde k nahlédnutí - výkaz výměr

Zde k nahlédnutí - zadávací dokumentace

Zde k nahlédnutí - návrh smlouvy o dílo č. 08/2015

Zde k nahlédnutí - obsah nabídky

Zde k nahlédnutí - krycí list nabídky

Zde k nahlédnutí - čestné prohlášení

Zde k nahlédnutí - prohlášení o pravdivosti údajů

 

 


1/2015

Výzva k podání cenové nabídky "St. Sedliště - kanalizační přípojky": viz. níže uvedené přílohy: do 21.7.2015

Zde k nahlédnutí - zrušení zadávacího řízení

Zde k nahlédnutí - výzva

Zde k nahlédnutí - zadávací dokumentace

Zde k nahlédnutí - obsah nabídky

Zde k nahlédnutí - krycí list nabídky

Zde k nahlédnutí - čestné prohlášení

Zde k nahlédnutí - prohlášení k podmínkám zadávacího řízení a čestné prohlášení o

                              pravdivosti údajů

Zde k nahlédnutí - návrh smlouvy o dílo č. 7/2015

Zde k nahlédnutí - dodatečná informace