Navigace

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de

Obsah

SBĚRNÝ DVŮR TISOVÁ

Jak již možná víte z místního rozhlasu, občané Obce Staré Sedliště a jejích spádových obcí mají právo ukládat odpady vzniklé v jejich domácnostech do sběrného dvora v Tisové za těchto podmínek:

 1. přijímány budou odpady označené jako nebezpečné,
 2. nebudou přijímány odpady obsahující azbest,
 3. přijímán bude velkoobjemový odpad,
 4. přijímány budou stavební sutě v malém množství (do 1 m3),
 5. odpady předávané k přejímce budou řádně vytříděné a budou, ukládány do sběrných nádob podle pokynů obsluhy sběrného dvora,
 6. ze strany občanů budou dodržovány provozní hodiny sběrného dvora - každý čtvrtek:
 • říjen - březen: 15.30 - 17.00 hodin,
 • duben - září: 16.30 - 18.00 hodin,
 1. pro občany s trvalým pobytem ve Starém Sedlišti a jeho spádových obcí je ukládání odpadů bezplatné. V případě pochybností o trvalém pobytu bude občan povinen prokázat svoji totožnost a bydliště občanským průkazem.