Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

 

2018

Rok Dotační titul Název akce Celkové náklady na realizaci akce (Kč) Přidělená dotace (Kč)
2018 SZIF, 129663 Oprava a údržba hasičské zbrojnice v Obci Nové Sedliště 646.065,77 291.007
2018

IROP - Mas Český Les

Vesele do přírodních věd 2.501.280,45 2.251.152,40
CELKEM 3.147.346,22 2.542.159,40

 

2017

Rok Dotační titul Název akce Celkové náklady na realizaci akce (Kč) Přidělená dotace (Kč)
2017

MMR - Podpora rozvoje regionů

Oprava místní komunikace Staré Sedliště - místní část Labuť 603.618 301.809
2017 MZe, program 129 293 Optimalizace vodního režimu MVN na p.p.č. 446/1 875.459 516.000
2017 SFŽP Výsadba zeleně v intravilánu obce Staré Sedliště 308.638 246.910
CELKEM 1.787.715 1.064.719

 

2016

Rok Dotační titul Název akce Celkové náklady na realizaci akce (Kč) Přidělená dotace (Kč)
2016 MŠMT, podpora sportovišť Rekonstrukce sportoviště 1. Etapa - atletická část 3.929.436 2.109.846
2016 Ministerstvo zemědělství - SZIF Obnova hřbitovní zdi - Staré Sedliště 812.688 568.861
CELKEM 4.742.124 2.678.707

 

2015

Rok Dotační titul Název akce Celkové náklady na realizaci akce (Kč) Přidělená dotace (Kč)
2015 MV GŘ HZS, Podpora JSDHO PK v roce 2015 MV GŘ HZS, Staré Sedliště 25.386 15.600
CELKEM 25.386 15.600

 

2014

Rok Dotační titul Název akce Celkové náklady na realizaci akce (Kč) Přidělená dotace (Kč)
2014 SZIF U nás na vsi - Labuť 439.224 398.843
CELKEM 439.224 398.843

 

2013

Rok Dotační titul Název akce Celkové náklady na realizaci akce (Kč) Přidělená dotace (Kč)
2013 SZIF - MAS Český Les Nástavba hasičské zbrojnice 1.831.740 1.093.686
2013 SZIF Lesní technika 2.103.600 876.500
CELKEM 3.935.340 1.970.186

 

2012

Rok Dotační titul Název akce Celkové náklady na realizaci akce (Kč) Přidělená dotace (Kč)
2012 MMR Rozšíření hřišť 156.000 105.840
CELKEM 156.000 105.840

 

2011

Rok Dotační titul Název akce Celkové náklady na realizaci akce (Kč) Přidělená dotace (Kč)
2011 MMR Dětské hřiště Úšava 579.000 195.240
CELKEM 579.000 195.240