Menu
Obec Staré Sedliště
Staré Sedliště

Prodejna COOP ve Starém Sedlišti bude mít  omezen provoz:

 od 16.7. do 26.7.2024 bude otevřeno do 15:00 hodin.

 Soboty 20.7. a 27.7.2024 bude úplně zavřeno !!!!!

Hasiči Staré Sedliště

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Staré Sedliště

LogoSH ČMS - SDH Staré Sedliště
Staré Sedliště 359, 348 01 Staré Sedliště
IČ: 64884651
Bankovní účet: 194047420/0300
Datová schránka: 7687uqd

 

Starosta SDH: Jiří Vacek
tel.: 725 459 636
e-mail: jizu@seznam.cz


Současnost

Stav členské základny: k 1. 6. 2024 je celkem evidováno 71 členů, z toho 33 mužů, 17 žen a 21 mladých hasičů.


Složení zvoleného výboru SDH na období 2020 - 2025

funkce jméno - příjmení
starosta, velitel Jiří Vacek
I. náměstek starosty, hospodář Miroslav Krasinský
II. náměstek starosty Petr Haas
zástupce velitele Václav Rut
strojník Václav Černý
referentka žen Eva Vacková
člen výboru David Sládek
revizor Miroslav Šimek


JSDHO Staré Sedliště - JPO V

funkce jméno - příjmení
velitel jednotky Jiří Vacek
velitel družstva - zástupce velitele Václav Rut
velitel družstva David Sládek
velitel družstva Luboš Pernglau
strojník Václav Černý
strojník Miroslav Šimek
strojník František Holeček
strojník Patrik Klívar
strojník Aleš Bláha
strojník Jan Moravec
hasič Miroslav Krasinský
hasič Václav Novák
hasič Jiří Vacek ml.
hasič Michaela Dvořáková


Požární technika a věcné prostředky požární ochrany JSDHO

  • CAS 20/2000/120 - M1R - RENAULT
  • PMS 12
  • Motorová pila - STIHL
  • Rozbrušovací pila - HUSQVARNA
  • Motorové kalové čerpadlo - HONDA
  • Elektrocentrála - HERON
  • Přenosná motorová stříkačka - PH-ALFA 2


Historie

1882 - 1945

Poslední podnět k založení dobrovolných hasičů ve Starém Sedlišti dalo 12 požáru, které v období (1864 - 1880) spálily 14 domů a 25 stodol. Skupina mužů kolem soustružníka Aschenbrennera poznala nutnost vést boj proti červenému kohoutovi a to ne jen s koženými vědry, a tak si pekař a včelař Josef Gebert opatřil z Německa hasičské příručky.
Zároveň v létě 1882 schválila obecní rada finanční prostředky na výstroj 40 hasičů a 26. listopadu 1882 byl slaven vlastní  den založení s bohoslužbou a slavnostní schůzí v tehdejším radničním šenku. Za náčelníka byl obcí jmenován bývalý dělostřelec Franz Schmidt, který byl zároveň pověřen funkcí zapisovatele a pokladníka. Za zástupce byl určen provaznický mistr Anton Baier.
Další rozvoj spolku byl podstatně ovlivněn příchodem učitele Georga Geberta v dubnu 1884. Po dvouletém působení prvního náčelníka byl zvolen 22letý učitel mládeže novým velitelem, kde v této funkci pracoval dalších 51 let. Výbor zahájil nečekaný rozvoj a v dalším roce se rozšířil počet členů na 61. Pořádáním slavností, sbírek, darů, členskými příspěvky a náborem podporujících členů, byl vytvořen finanční základ. Nový náčelník měl na mysli  nové plány a úkoly: stavba hasičské zbrojnice, pořízení nových přístrojů (tlaková stříkačka, hadice, žebříky, houkačky, trubky), sestavení vlastní hasičské hudby, založení příspěvkové pokladny s vlastním statutem - to byly nanejvýš moderní myšlenky. Aktivním členům měla být vyplácena denní nemocenská v případě nemoci a příspěvek na pohřeb v případě smrti.
Už 1896 platilo Staré Sedliště za vzorovou záštitu, dobře připravenou k zásahu. Vysoké úrovně přípravy bylo možno dosáhnout jen zkušenostmi získanými při zásazích u požárů v okolí, výcvikem se stříkačkami, žebříky, hadicemi, houkačkami a pořadatelskou službou, což bylo na týmu a šaržích ve služební pohotovosti požadováno vysokou měrou.
12. června 1908 nastal velký den, ve kterém mělo dojít k 25leté oslavě od založení. Podporována počasím, probíhala  oslava velkolepě. Po pochodňovém průvodu v předvečer bylo v zámeckém dvoře uvedeno malé dostaveníčko s děkovným slovem statkáři. Ranní  mše pod širým nebem se konala na tržišti, zazpíval při ní  pěvecký spolek. Dostavilo se 34 delegací zblízka i zdaleka. V zámecké zahradě se  rozvinul čilý veselý ruch. Pět kapel předvedlo střídavě své umění. Pan von Heidler  se vyjádřil uznale: „Oslava měla jen jednu chybu - že netrvala 3 dni.“Propuknutí 1. světové války bylo pro všechny překvapením. Už při prvním dni mobilizace (27.6.1914) narukovalo 11 členů spolku, v průběhu 5ti válečných  let se rozrostl jejich počet na 35, z toho 5 padlo. Také koně byli nasazeni, vznikl nedostatek spřežení. Někdy museli být přivedeni koně z polních prací nebo z lesa. Z majetku fondu bylo 2000 korun připsáno válečné půjčce. Teprve  po návratu účastníků války začal spolek v prvním mírovém roce 1920 opět normálně pracovat.
Obrovský pokrok znamenalo pořízení dvoukolové stříkačky s výkonem 1000 l/min, kterou pořídila obec nákladem 52000 korun. Stříkačka byla obdivována při velkém požáru v Maršových Chodech, když hasila čtyřmi proudy s dostřikem 20 m. Motorová stříkačka byla obsazována většinou mladšími muži, kteří byli technicky zaměřeni a uměli zacházet s motory.
50tileté výročí od založení v červnu 1932 se konalo už  podle osvědčených  slavnostních  pořádků: buzení trumpetami, uvítání 32 sousedních sborů s 275 členy, mše pod širým nebem na návsi s páterem Reginkem. Obvyklé představení mělo být překvapením a také tomu tak bylo, ale jinak, než bylo zamýšleno. Probíhalo jako zásah na kouř a vypadalo tak realisticky, že dým pronikal okny a vikýři až se zvědavců zmocnil neklid, který už nemohl být omezen ani pořádkovými silami.
Podobně  velká oslava byla uspořádána o dva roky později v listopadu 1934  k padesátiletému služebnímu výročí velitele. Byl poctěn v předvečer pochodňovým průvodem s hudebním zastaveníčkem, předáním čestného diplomu a darem 500 korun pro „Georg-Gebertovu nadaci.“ Následujícího dne se blýskla před jubilantem delegace  40hasičských spolků a skupina hostů. Ve slavnostní řeči zástupce starosty kraje (okresu, župy) Dattelzweiga a starosty Bayera byly oceněny jubilantovy zásluhy pro spolek, župu a zemský hasičský svaz. Vicepresident zemského svazu předal vzácně zemské čestné ocenění, které bylo dosud propůjčeno jen dvakrát.
V roce 1936 nastoupila nová generace velení a velitelem byl zvolen Emmerich Gebert, který vstoupil k hasičům v r.1929. Stále energií nabitý Emmerich Gebert  sebou přinesl, jako dlouholetý náčelník tělocvičného spolku, bohatou zkušenost. Kromě běžných církevních slavností - Zmrtvýchvstání a Boží tělo  - se spolek již dříve zúčastnil oslav císařových narozenin a jubilea vlády ( každých  10 let). V nové době vytáhli hasiči k vojenské poctě 3. května a 1. listopadu, na narozeniny státního presidenta 7. března a  na státní svátek 28. října (každoročně), rovněž i na slavnost slunovratu tělocvičného spolku. Na pohřbech aktivních a podporujících členů a také jejich manželek jim byla vzdávána pocta účastí spolku. Často byly delegace vysílány na župní dni a na základní slavnosti sousedních spolků.
Teprve na přelomu let 1937/38 vytáhl sbor k požáru mimo obec motorizovaně s nákladním autem bratří Locklových. Za své existence vyjeli hasiči ke 183 zásahům, naposledy 22. dubna 1945 k velkému požáru do Ellhotten. 247 mužů poskytovalo spolku své služby 63 let, 86 podporujících členů, z toho 8 žen, poskytlo finanční příspěvky. Vedle mnoha jiných muselo 26 členů spolku ve věku od 65 do 85 let přijmout životní úděl odsunu.

Tachovsko – Přimdský  hasičský svaz č. 71, sídlo Staré Sedliště

Starosedliští hasiči se těšili kvůli své průbojnosti velké vážnosti, takže 18. listopadu 1887  byl založen Tachovsko - Přimdský svaz se sídlem ve Starém Sedlišti. Nejdříve se skládal ze spolků Staré Sedliště, Nové Sedliště, Bor, Písařova Vesce a v průběhu let se rozrostl na 50 spolků. Tyto župní svazy si vyměňovaly zkušenosti a pomocí Rady župních inspektorů konzultovaly zásahovou sílu sborů. Vždy v červenci se konaly každoroční župní dni, místo se měnilo. Na nich více sborů pod jednotným velením společně pořádalo cvičení a probíhala školení.
Hybnou silou  stejně smýšlejícího velení byl velitel Starého Sedliště Georg Gebert, který  byl zvolen náčelníkem. V dalším průběhu byl v březnu 1903 povolán do představenstva  Zemského hasičského svazu a byla mu jako zemskému hasičskému inspektorovi přidělena oblast JZ Čech.
K velké působivé slavnosti se počítá 50tileté výročí existence župního svazu č.71, které také bylo zároveň oslavou  50ti let v čele stojícího náčelníka. 6. června 1937 se účastnilo slavnostního dne mnoho přespolních hasičů, dále zástupci župních svazů č.17, 49, 82, 98, 106 a 111, taktéž čtyři zemští hasičští inspektoři a jeden člen představenstva zemského svazu v Praze. Sled slavností začal v předvečer pochodňovým průvodem a druhého dne pokračoval společnou cestou do kostela, hudbou (koncertem) pod širým nebem, divadelním představením, slavnostním průvodem ke Kellerbergu a večerní taneční zábavou. Místní domy byly vyzdobeny chvojím a květinami, dvě vstupní brány u mostu a u panského dvora vítaly hosty. Obdiv vyvolala masivní průchozí městská brána u drogerie, která byla vybudována nadaným uměleckým stavitelem kulis Josefem Arnoldem. Tajemník obce tehdy poznamenal, že „Tato slavnost se může jen stěží tímto způsobem opakovat.“

Přeloženo z německé publikace, která byla věnována k 800. výročí obce Staré Sedliště.

ČEZ distribuce

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kalendář akcí

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na

Mohlo by Vás zajímat