Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Zpět

Územní plán Staré Sedliště

Územní plá Staré Sedliště - návrh, odůvodnění (DOCX) - Zde k nahlédnutí

Územní plá Staré Sedliště - návrh, odůvodnění (PDF) - Zde k nahlédnutí

Výkres základního členění - část A - Zde k nahlédnutí

Výkres základního členění - část B - Zde k nahlédnutí

Hlavní výkres - část A - Zde k nahlédnutí

Hlavní výkres - část B - Zde k nahlédnutí

Výkres veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a asanací - část A - Zde k nahlédnutí

Výkres veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a asanací - část B - Zde k nahlédnutí

Koordinační výkres - část A - Zde k nahlédnutí

Koordinační výkres - část B - Zde k nahlédnutí

Výkres koncepce dopravní a technické infrastruktury - část A - Zde k nahlédnutí

Výkres koncepce dopravní a technické infrastruktury - část B - Zde k nahlédnutí

Výkres předpokládaných záborů ZPF a PUPFL - část A - Zde k nahlédnutí

Výkres předpokládaných záborů ZPF a PUPFL - část B - Zde k nahlédnutí

Výkres širších vztahů - Zde k nahlédnutí

Koordinační výkres - detail Staré Sedliště - Zde k nahlédnutí

Koordinační výkres - detail Úšava - Zde k nahlédnutí

Koordinační výkres - detail Nové Sedliště - Zde k nahlédnutí

Koordinační výkres - detail Labuť - Zde k nahlédnutí

Koordinační výkres - detail Mchov - Zde k nahlédnutí

 

Vyvěšeno: 27. 10. 2016

Zpět