Úřední deska

Úřední deska

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

Úřední deska


Zápisy ZO

Záměry

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Záměr na směnu pozemků v k.ú. Nové Sedliště 13.09.2019 30.09.2019

Různé

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 18.09.2019 30.11.2019
Záměr pro prodej majetku obce 12.09.2019 28.09.2019
Výzva k podání nabídky ,,B.j.7PB - PČB Staré Sedliště" 09.09.2019 09.10.2019
Zrušení zadávací řízení 06.09.2019 22.09.2019
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy vztahující se na lesy 30.08.2019 31.12.2022
Dražební vyhláška - dražba nemovité věci 28.08.2019 04.10.2019
Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Hošťka a v části k.ú. Svatá Kateřina u Rovzadova a Bohuslav 26.08.2019 27.09.2019
Opravený svozový plán podzim 2019 16.08.2019 14.10.2019
Oznámení o zveřejnění Schváleného Závěrečného účtu Vodárenského sdružení obcí Halže 11.06.2019 01.07.2020
Informace pro vlastníky lesů - potřeba provádění zásahů v ochraně lesa proti lýkožroutu smrkového 21.05.2019 31.10.2019
Oznámení o schváleném závěrečném účtu Dobrovoného svazku obcí Borsko za rok 2018 10.05.2019 30.06.2020
Oznámení o provádění stavby v k.ú. Nové Sedliště - připojení nového oděrného místa - p.p.č. 160/10 07.05.2019 01.10.2019
Návrh závěrečného účtu Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech za rok 2018 03.05.2019
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - vztahující se na lesy 04.04.2019 01.01.2023
Oznámení DSO Borsko o schváleném rozpočtu, rozpočt.výhledu 20.01.2019 31.12.2019
Rozpočet DSO Borsko r. 2019 20.01.2019 31.12.2019
Střednědobý výhled DSO Borsko 2020-2021 20.01.2019 31.12.2019
Vodárenské sdružení obcí Halže - zveřejnění Rozpočtu na r. 2019, Střednědobého výhledu rozpočtu, Oznámení o zveřejnění 30.11.2018 31.12.2019
Sdružení obcí pro vybudování a provozování skládky Černošín - zveřejnění rozpočtu na r. 2019, Střednědobého výhledu rozpočtu, Oznámení o zveřejnění 30.11.2018 31.12.2019
Veřejnoprávní smlouva VSOZČ 19.10.2018 31.12.2021
Veřejnoprávní smlouva TJ 26.03.2018 31.12.2021
Oznámení o zveřejňování schválených rozpočtových dokumentů Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech 01.09.2017
Informace pro školy a školská zařízení 31.08.2017
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu Vodárenského sdružení Halže 21.03.2017
Územní plán Staré Sedliště 27.10.2016
Ceník služeb poskytovaných OÚ Staré Sedliště s platností od 1.7.2016 01.07.2016
Informace o doručování písemností pro občany s trvalým pobytem na adrese ohlašovny 01.02.2016

Finanční úsek

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Rozpočty - Schválený závěrečný účet 06.05.2019 31.12.2019
Rpozpočtové opatření č. 1/2019 04.05.2019 31.12.2019
Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2020-2022 02.01.2019 31.01.2020
Schválený rozpočet r. 2019 02.01.2019 31.01.2020
Rozpočtocé opatření č. 7 10.11.2018 31.12.2019
Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2021 28.11.2017 31.12.2021

Obecní zpravodaj

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Obecní zpravodaj - červen 2019 14.06.2019 31.12.2019
Obecní zpravodaj - březen 2019 20.03.2019 31.12.2019

Vyhlášky

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
OZV č. 1/2019 o stanovení systému shromažďování,sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 10.07.2019
Řád veřejného pohřebiště 10.07.2019
Knihovní řád Místní knihovny Staré Sedliště 05.06.2019
OZV č. 1/2018, kterou se mění OZV č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 03.01.2019
OZV č. 1/2017 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 14.12.2017
OZV č. 5/2016 o nočním klidu 03.01.2017
OZV č. 6/2016 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích a jiných místech než veřejných prostranstvích, kterou se reguluje užívání zábavní pyrotechniky 03.01.2017
OZV č. 1/2016 o místním poplatku ze psů 14.11.2016
OZV č. 2/2016 o místním poplatku z ubytovací kapacity 14.11.2016
OZV č. 3/2016, kterou se ruší OZV č. 1/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj 14.11.2016
OZV č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu 05.01.2016 31.12.2023
OZV č. 2/2013 o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí 07.10.2013
OZV obce Staré Sedliště č. 1/2013, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Staré Sedliště 09.07.2013
OZV č.2/2011 požární řád obce Staré Sedliště 19.12.2011
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK