Navigace

Obsah

Úřední deska


Zápisy ZO

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Zápis z 1. veřejného zasedání ZO 09.12.2022 31.12.2026
Zápis z ustavujícího veřejného zasedání ZO (období 2022 - 2026) 21.10.2022 31.12.2026

Záměry

Název Vyvěšeno Datum sejmutí

Různé

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Staré Sedliště - 31.1.2023 23.01.2023 08.02.2023
Nařízení Státní veterinární správy 05.01.2023 31.12.2023
Schválený rozpočet na r. 2023 Vodárenského sdružení ocí Halže 19.12.2022 31.12.2023
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy-Ministerstvo zemědělství, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů 03.11.2022 31.12.2023
UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 17.10.2022 01.04.2023
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí v k.ú. Bohuslav - do 31.12.2023 05.10.2022 01.01.2024
Oznámení -schválený závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Borsko za rok 2021 08.07.2022 30.06.2023
Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu - SOČ 23.05.2022 30.06.2023
Návrh závěrečného účtu Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech za rok 2021 16.05.2022
Oznámení o zveřejnění návrhu závěrečného účtu - SOČ 14.04.2022
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí v k.ú. Labuť od 1.6.2022 do 30.6.2023 01.04.2022 03.07.2023
Oznámení o zveřejnění - Schválený Závěrečný účet VSO Halže za rok 2020 28.05.2021
Návrh závěrečného účtu Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech za rok 2020 26.05.2021
Plán vývozů tříděného odpadu rok 2021 07.01.2021
Od 30.11.2020 dojde k obnovení běžného provozu autobusové dopravy. 23.11.2020
Zřízení odběrového místa pro testy PCR (COVID 19) v Tachově 16.11.2020
Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti v rámci komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Staré Sedliště 22.10.2020
Mimořádné opatření vyhlášené Ministerstvem zdravotnictví s účinností od 21.10.2020 do odvolání 20.10.2020
Změna úředních hodin na OÚ Staré Sedliště 31.08.2020
Informace pro občany o úředních hodinách na OÚ Staré Sedliště 17.04.2020
Brigáda - POŠTA 31.03.2020
Zrušené spoje od 1.4.2020 - ČSAD 31.03.2020
Důležité upozornění pro občany- zvýšení cen pacht,pronájem pozemku 20.12.2019
Oznámení o omezení dětské pohotovosti v nemocnici ve Stodě 29.10.2019
Návrh závěrečného účtu Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech za rok 2018 03.05.2019
Oznámení o zveřejňování schválených rozpočtových dokumentů Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech 01.09.2017
Informace pro školy a školská zařízení 31.08.2017
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu Vodárenského sdružení Halže 21.03.2017
Územní plán Staré Sedliště 27.10.2016
Ceník služeb poskytovaných OÚ Staré Sedliště s platností od 1.7.2016 01.07.2016
Informace o doručování písemností pro občany s trvalým pobytem na adrese ohlašovny 01.02.2016

Finanční úsek

Obecní zpravodaj

Název Vyvěšeno Datum sejmutí

Vyhlášky