Navigace

Obsah

Poskytnuté informace


Žádosti a poskytnuté informace podle zákona č. 109/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím


ROK 2012

Žádost ze dne 11.1.2012 o informace k investicím spojeným s řešením bezbariérovosti

Poskytnutá informaceŽádost ze dne 24.2.2012 o informace k investičním plánům

Poskytnutá informace


 

ROK 2013

Žádost ze dne 24.1.20123 o informace k investičním plánům

Poskytnutá informace


 

Žádost ze dne 19.8.2013 o informace z oblasti nakládání s odpady a péče o komunikace a veřejnou zeleň

Poskytnutá informace


 

Žádost o informaci o složení zastupitelstva obce včetně politického zaměření

Poskytnutá informace


 

ROK 2014

Žádost o informace k investičním plánům

Poskytnutá informace

 

Žádost o informace týkající se provozu systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za období 2004-2013

Poskytnutá informace

 


ROK 2015

Žádost ze dne 12.1.2015 o investičních plánech obce pro rok 2015

Poskytnutá informace

 


ROK 2016

Žádost ze dne 11.2.2016 o investičních plánech obce pro rok 2016

Poskytnuná informace


ROK 2017

Žádost ze dne 16.3.2017 o investičních plánech obce pro rok 2017

Poskytnuná informace

 

Žádost ze dne 27.3.2017 týkající se způsobu realizace třídění a nakládání s odpady v obci

Poskytnutá informace

 

Žádost ze dne 19.6.2017 o informace k soustavě veřejného osvětlení ke dni 1.5.2017 a současně poskytnutá informace

 

Žádost ze dne 5.7.2017 v souvislosti s plánovaným Zákonem o sociálním bydlení a současně poskytnutá informace

 

Žádost ze dne 16.8.2017

Poskytnutá informace

 

Žádost ze dne 28.9.2017 o zpřístupnění informací o bankovních účtech a uzavřených darovacích smluv od 1.1.2014 do 31.7.2017

Poskytnutá informace


ROK 2019

Žádost ze dne 18.8.2019 týkající se podání nabídky ve smyslu veřejných zakázek

Poskytnutá informace

 

Žádost ze dne 7.10.2019 o počtu podání

Poskytnutá informace

 

ROK 2021

Žádost ze dne 23.2.2021 týkající se vymáhání poplatků za provoz systému shromažďování odpadů (770.32 kB)

Poskytnutá informace (904.41 kB)