Navigace

Obsah

Dokumenty ke stažení

 

Žádost o smýcení - tiskopis

 

zde ke stažení

Vyúčtování poplatku z ubytování - tiskopis zde ke stažení
Přihláška k místnímu poplatku ze psů - tiskopis zde ke stažení
Odhláška k místnímu poplatku ze psů - tiskopis zde ke stažení
Vyúčtování účelové dotace - tiskopis zde ke stažení
Vyúčtování příspěvku z rozpočtu obce - tiskopis zde ke stažení
Návrh na zrušení údaje o  místu trvalého pobytu - tiskopis zde ke stažení
Žádost o podání písemné informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - tiskopis zde ke stažení
   
Přihláška na akci "Vítání občánků" zde ke stažení
Žádost o dotaci z rozpočtu obce zde ke stažení

Žádost o kompostér                                                                               zde ke stažení

Přijetí požadavku na plnění práv subjektu údajů                                  zde k nahlédnutí

Žádost o snížení nebo osvobození od poplatku KO  platná                  zde ke stažení

Žádost o povolení zvláštního užívání silnice (MK)                   zde ke stažení

Žádost o povolení připojení sousední nemovitosti, silnice, místní kumunikace, účelové komunikace                                                                              zde ke stažení