Navigace

Obsah

Územní plán Staré Sedliště

 

Veřejná vyhláška - Oznámení o veřejném projednání návrhu územního plánu Staré Sedliště a oznámení o zveřejnění návrhu územního plánu Staré Sedliště - zde k nahlédnutí

Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání územního plánu Staré Sedliště formou opatření obecné povahy - zde k nahlédnutí

 

Územní plán Staré Sedliště - návrh, odůvodnění (DOCX) - zde k nahlédnutí

Územní plán Staré Sedliště - návrh, odůvodnění (PDF) - zde k nahlédnutí

Výkres základního členění - část A - zde k nahlédnutí

Výkres základního členění - část B - zde k nahlédnutí

Hlavní výkres - část A - zde k nahlédnutí

Hlavní výkres - část B - zde k nahlédnutí

Výkres veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a asanací - část A - zde k nahlédnutí

Výkres veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a asanací - část B - zde k nahlédnutí

Koordinační výkres - část A - zde k nahlédnutí

Koordinační výkres - část B - zde k nahlédnutí

Výkres koncepce dopravní a technické infrastruktury - část A - zde k nahlédnutí

Výkres koncepce dopravní a technické infrastruktury - část B - zde k nahlédnutí

Výkres předpokládaných záborů ZPF a PUPFL - část A - zde k nahlédnutí

Výkres předpokládaných záborů ZPF a PUPFL - část B - zde k nahlédnutí

Výkres širších vztahů - zde k nahlédnutí

Koordinační výkres - detail Staré Sedliště - zde k nahlédnutí

Koordinační výkres - detail Úšava - zde k nahlédnutí

Koordinační výkres - detail Nové Sedliště - zde k nahlédnutí

Koordinační výkres - detail Labuť - zde k nahlédnutí

Koordinační výkres - detail Mchov - zde k nahlédnutí