Navigace

Obsah

SBĚRNÝ DVŮR TISOVÁ

Jak již možná víte z místního rozhlasu, občané Obce Staré Sedliště a jejích spádových obcí mají právo ukládat odpady vzniklé v jejich domácnostech do sběrného dvora v Tisové za těchto podmínek:

  1. přijímány budou odpady označené jako nebezpečné,
  2. nebudou přijímány odpady obsahující azbest,
  3. přijímán bude velkoobjemový odpad,
  4. přijímány budou stavební sutě v malém množství (do 1 m3),
  5. odpady předávané k přejímce budou řádně vytříděné a budou, ukládány do sběrných nádob podle pokynů obsluhy sběrného dvora,
  6. ze strany občanů budou dodržovány provozní hodiny sběrného dvora - každý čtvrtek:
  1. pro občany s trvalým pobytem ve Starém Sedlišti a jeho spádových obcí je ukládání odpadů bezplatné. V případě pochybností o trvalém pobytu bude občan povinen prokázat svoji totožnost a bydliště občanským průkazem.