Navigace

Obsah

logo

 

PLZEŇSKÝ KRAJ 2021

Rok Dotační titul Název akce Celkové náklady na realizaci akce (Kč) Přidělená dotace (Kč)
2021 Příspěvek na vybavení a opravy neinvestiční povahy Příspěvek na vybavení a opravy neinvestiční povahy - JSDHO Nové Sedliště, kat. V 50.184 25.000
2021 PSOV PK 2021 - Projekty obcí Odpočinková zóna pro seniory 486.104 240.000
2021 Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje Nutná oprava střechy budovy ZŠ a MŠ ve Starém Sedlišti

130.986

80.000
CELKEM 667.274 345.000

 

PLZEŇSKÝ KRAJ 2020

Rok Dotační titul Název akce Celkové náklady na realizaci akce (Kč) Přidělená dotace (Kč)
2020 Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2020 Příspěvek na nákup nového dopravního automobilu - JSDHO Nové Sedliště, kat. V 1.017.753 300.000
2020 Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2020 Příspěvek na vybavení a opravy neinvestiční povahy - JSDHO Staré Sedliště, kat. V 44.977  21.900
2020 PSOV PK 2020 - Projekty obcí Výměna oken a dveří v KD Zavadilka 221.566 227.000
2020 Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2020 Stavební úpravy příčky v ZŠ Staré Sedliště

457.529

350.000
CELKEM 1.741.825 898.900

 

PLZEŇSKÝ KRAJ 2019

Rok Dotační titul Název akce Celkové náklady na realizaci akce (Kč) Přidělená dotace (Kč)
2019 Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2019 Příspěvek na vybavení a opravy neinvestiční povahy - JSDHO Staré Sedliště, kat. V 57.549 29.900
2019 PSOV PK 2019 - Projekty obcí Oplocení areálu na p. p. č. 2/2 a st. p. č. 198/1, k. ú. Staré Sedliště 759.556 400.000
2019 Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2019 Oprava střechy budovy na st. p. č. 198/1-II. etapa 1.005.640 400.000
CELKEM 1.822.745 829.900

 

PLZEŇSKÝ KRAJ 2018

Rok Dotační titul Název akce Celkové náklady na realizaci akce (Kč) Přidělená dotace (Kč)
2018 PSOV PK 2018 - Projekty obcí Obnova veřejného rozhlasu ve Starém Sedlišti a jeho místních částech 442.714,80 309.000
2018 Plzeňský kraj - bezpečný kraj a prevence kriminality pro rok 2018 Umístění silničního radaru v Obci Úšava 65.811,90 30.000
2018 Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2018 Oprava střechy budovy na st.p.č. 198/1 372.085,57 300.000
CELKEM 880.612,27 639.000

 

PLZEŇSKÝ KRAJ 2017

Rok Dotační titul Název akce Celkové náklady na realizaci akce (Kč) Přidělená dotace (Kč)
2017 PSOV PK 2017 - Projekty obcí Oprava chodníku podél silnice III/19850 865.127 500.000
2017 Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2017 Oprava studní a rezervoáru - Mchov 352.506 250.000
CELKEM 1.217.633 750.000

 

PLZEŇSKÝ KRAJ 2016

Rok Dotační titul Název akce Celkové náklady na realizaci akce (Kč) Přidělená dotace (Kč)
2016 PSOV PK 2016 - Projekty obcí Výměna oken a vstupních dveří budovy obecního úřadu 291.394,20 200.000
2016 Příspěvky na vybudování a modernizaci sportovišť v roce 2016 Rekonstrukce sportoviště 1. Etapa – atletická část 352.506 200.000
2016 Podpora projektů a činností - ochrana přírody a krajiny 2016 Údržba stromů na obecním hřbitově 88.451 45.000
2016 Příspěvek na věcné vybavení JSDHO VV/Obec Staré Sedliště: JSDHO Nové Sedliště 30.000 30.000
2016 Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2016 Oprava střechy na obecní bytovce č.p. 345 261.332 150.000
2016 Podpora hospodaření v lesích Obnova lesního porostu 479.282 304.200
CELKEM 1.502.965,20 929.200

 

PLZEŇSKÝ KRAJ 2015

Rok Dotační titul Název akce Celkové náklady na realizaci akce (Kč) Přidělená dotace (Kč)
2015 Bezpečné branky 2015 Bezpečné branky Staré Sedliště 47.553 28.000
2015 Havarijní stavy a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2015 Oprava střechy a věže budovy občanské vybavenosti v Novém Sedlišti 120.000 120.000
2015 PSOV PK 2015 - Projekty obcí Rekonstrukce veřejného osvětlení v Úšavě 1.122.633 250.000
2015 Příspěvek na věcné vybavení z rozpočtu kraje JSDHO Staré Sedliště 42.637 40.000
CELKEM 1.332.823 438.000

 

PLZEŇSKÝ KRAJ 2014

Rok Dotační titul Název akce Celkové náklady na realizaci akce (Kč) Přidělená dotace (Kč)
2014 PSOV PK 2014 - Projekty obcí Obec Staré Sedliště - oprava hřbitovní zdi - II. etapa 604.039 150.000
2014 Příspěvek na potřeby JSDHO Příspěvek na potřeby JSDHO 8.514 8.044
2014 Havarijní stavy a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2014 Rekonstrukce zastřešení ZŠ Staré Sedliště 2.845.909 400.000
CELKEM 3.458.462 558.044

 

PLZEŇSKÝ KRAJ 2013

Rok Dotační titul Název akce Celkové náklady na realizaci akce (Kč) Přidělená dotace (Kč)
2013 Územní plány - část C) PSOV PK 2013 Územní plán Staré Sedliště 295.000 102.000
2013 Výstavba víceúčelových hřišť s umělým povrchem a rekonstrukce povrchů tělocvičen a sportovních hal Rekonstrukce povrchu podlahy tělocvičny ZŠ Staré Sedliště 1.106.646 400.000
CELKEM 1.401.646 502.000

 

PLZEŇSKÝ KRAJ 2012

Rok Dotační titul Název akce Celkové náklady na realizaci akce (Kč) Přidělená dotace (Kč)
2012 Havarijní stavy a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2012 Oprava hřbitovní zdi 389.374 250.000
CELKEM 389.374 250.000

 

PLZEŇSKÝ KRAJ 2011

Rok Dotační titul Název akce Celkové náklady na realizaci akce (Kč) Přidělená dotace (Kč)
2011 PSOV PK 2011 - Projekty obcí Oprava veřejného osvětlení Staré Sedliště 917.722 280.000
2011 Havarijní stavy a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2011 Zastřešení MŠ a tělocvičny 571.934 2.587.958 1.400.000
CELKEM 4.077.614 1.680.000