Navigace

Obsah

 

 

2021

Rok Dotační titul Název akce Celkové náklady na realizaci akce (Kč) Přidělená dotace (Kč)
2021 MV - GŘ HZS ČR - účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí poskytovaná obcím prostřednictvím krajů a hl. m. Prahy JSDH_DOT_V2_2021 Odborná příprava, zásah, vybavení a opravy JSDH obcí - JSDHO Staré Sedliště, kat. V 20.203 20.160
2021 MZe - zmírnění kůrovcové kalamity v lesích za období 2020 Zmírnění kůrovcové kalamity v lesích za období 2020 nespecifikováno 604.167
CELKEM 20.203 624.327

 

2020

Rok Dotační titul Název akce Celkové náklady na realizaci akce (Kč) Přidělená dotace (Kč)
2020 MV - GŘ HZS ČR Příspěvek na nákup nového dopravního automobilu - JSDHO Nové Sedliště, kat. V 1.017.753 450.000
2020 OPŽP - SC 4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech Parčík u rybníka v Novém Sedlišti 758.607 455.164,54
2020 SFŽP - zelená stuha Revitalizace parku v osadě Labuť

536.808,08

500.000
2020

MZe - zmírnění kůrovcové kalamity v lesích za období 2019

Zmírnění kůrovcové kalamity v lesích za období 2019 nespecifikováno 663.225
CELKEM 2.313.168,08 2.068.389,54

 

2019

Rok Dotační titul Název akce Celkové náklady na realizaci akce (Kč) Přidělená dotace (Kč)
2019 AOPK - program péče o krajinu v roce 2019 Výsadba zeleně v osadě Labuť 117.805,80 98.580
2019 MMR - 11706 Podpora bydlení B.j. 7PB-PČB Staré Sedliště (pečovatelské byty)

18.598.250,19

3.000.000
2019

MZe - zmírnění kůrovcové kalamity v lesích za období 2017 - 2018

Zmírnění kůrovcové kalamity v lesích za období 2017 - 2018 nespecifikováno 375.056
CELKEM 18.716.055,99 3.473.636

 

2018

Rok Dotační titul Název akce Celkové náklady na realizaci akce (Kč) Přidělená dotace (Kč)
2018 SZIF, 129663 Oprava a údržba hasičské zbrojnice v Obci Nové Sedliště 646.065,77 291.007
2018

IROP - Mas Český Les

Vesele do přírodních věd 2.501.280,45 2.251.152,40
CELKEM 3.147.346,22 2.542.159,40

 

2017

Rok Dotační titul Název akce Celkové náklady na realizaci akce (Kč) Přidělená dotace (Kč)
2017

MMR - Podpora rozvoje regionů

Oprava místní komunikace Staré Sedliště - místní část Labuť 603.618 301.809
2017 MZe, program 129 293 Optimalizace vodního režimu MVN na p.p.č. 446/1 875.459 516.000
2017 SFŽP Výsadba zeleně v intravilánu obce Staré Sedliště 308.638 246.910
CELKEM 1.787.715 1.064.719

 

2016

Rok Dotační titul Název akce Celkové náklady na realizaci akce (Kč) Přidělená dotace (Kč)
2016 MŠMT, podpora sportovišť Rekonstrukce sportoviště 1. Etapa - atletická část 3.929.436 2.109.846
2016 Ministerstvo zemědělství - SZIF Obnova hřbitovní zdi - Staré Sedliště 812.688 568.861
CELKEM 4.742.124 2.678.707

 

2015

Rok Dotační titul Název akce Celkové náklady na realizaci akce (Kč) Přidělená dotace (Kč)
2015 MV GŘ HZS, Podpora JSDHO PK v roce 2015 MV GŘ HZS, Staré Sedliště 25.386 15.600
CELKEM 25.386 15.600

 

2014

Rok Dotační titul Název akce Celkové náklady na realizaci akce (Kč) Přidělená dotace (Kč)
2014 SZIF U nás na vsi - Labuť 439.224 398.843
CELKEM 439.224 398.843

 

2013

Rok Dotační titul Název akce Celkové náklady na realizaci akce (Kč) Přidělená dotace (Kč)
2013 SZIF - MAS Český Les Nástavba hasičské zbrojnice 1.831.740 1.093.686
2013 SZIF Lesní technika 2.103.600 876.500
CELKEM 3.935.340 1.970.186

 

2012

Rok Dotační titul Název akce Celkové náklady na realizaci akce (Kč) Přidělená dotace (Kč)
2012 MMR Rozšíření hřišť 156.000 105.840
CELKEM 156.000 105.840

 

2011

Rok Dotační titul Název akce Celkové náklady na realizaci akce (Kč) Přidělená dotace (Kč)
2011 MMR Dětské hřiště Úšava 579.000 195.240
CELKEM 579.000 195.240